Soda Hisse Senedi Yorumları – Güncel Analizler – Soda Sanayii

Soda Sanayii A.Ş 1969 yılında kurulmuştur. Borsa İstanbul’da SODA kodu ile işlem gördüğünü belirtmek istiyoruz. Şirket, düzenli olarak temettü dağıtıyor ve temettü veriminin yüksek olması sebebi ile küçük yatırımcıların gözdesi haline geliyor. Kimyasal ürünler sektöründe bulunan Soda Sanayii A.Ş ile ilgili analizleri, SODA hisse senedi yorumları ve şirketin KAP açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz. 

SODA SANAYİİ 13 ŞUBAT 2019 – KAP AÇIKLAMASI (TEMETTÜ)

Şirket 2019 yılında yatırımcılarına 0,34 TL brüt temettü (net 0,29 TL) ödeyeceğini KAP’a bildirmiştir. Temettü dağıtım tarihi olarak 31 Mayıs 2019 tarihi verilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – 11 ŞUBAT 2019

Şirketin 4Ç18 bilançosunu analiz eden Ziraat Yatırım hissede 10,20 TL hedef fiyat vermiş ve hisse önerisini AL pozisyonunda tutmuştur.

Ziraat Yatırım’ın detaylı bilanço analizi;

Şirket 4Ç2018’de 81,4mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Net dönem karı bizim beklentimiz olan 36mn TL’nin üzerinde gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan 80mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt karın beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşmesi ile yüksek vergi geliri etkili olmuştur. 4Ç2017’deki ufak çaplı da olsa vergi giderine karşın, 4Ç2018’de 128mn TL vergi geliri elde edilmesi net dönem karının beklentimizin üzerinde gelmesinde önemli bir faktör olmuştur. Diğer taraftan net finansman giderleri ise beklentimizin altında gerçekleşmiştir.

Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 238,5mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Son çeyrekte dönem karının gerilemesinde, bir önceki yılın son çeyreğindeki 32,3mn TL’lik net finansman gelirinin, kurlardaki gerilemenin etkisiyle 4Ç2018’de 108,4mn TL net finansman giderine dönüşmesi ve yatırım faaliyetlerden bir önceki yılın son çeyreğindeki 40mn TL’lik net gelirin, 4Ç2018’de 106,2mn TL’lik net gidere dönüşmesi önemli etkenler olmuştur. Ek olarak diğer faaliyetlerden kur kaynaklı net gider yazılmıştır.

Gelirlerin önemli kısmı döviz bazlı olan Şirket’in, 2018 yılsonu itibariyle 254,8mn USD, 109,2mn EUR olmak üzere yüksek döviz fazlası vardır. Bu doğrultuda, Şirket 2018 yılının son çeyreğinde kurlardaki düşüşten negatif yönde etkilenmiştir. Son çeyrek görece düşük kar rakamı rakamın karşın Soda’nın 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 2017 yılına göre %135 oranında artarak 1.556mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2018’de 988mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı döneme göre %51 oranında artış gösterirken, 4Ç2018’deki brüt karı da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %50 oranında artarak 331mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise %34 ile yatay kalmıştır.

FAVÖK ise 233mn TL yine aynı dönemler itibariyle %48 oranında artarken, FAVÖK marjı %23,6 ile geçen yılın son çeyreğinin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Soda ürünlerinde satış hacmi yıllık olarak %1 (568bin tondan 574bin tona), krom kimyasallarında ise %4 oranında artış gözlenmiştir. Soda ürünlerinde ortalama fiyatlar Dolar bazında %1 artış kaydetmiştir.

Bu yazımızda sizler için SODA hisse senedi yorumları ile ilgili bir içerik oluşturduk. Umarız sizler için yararlı olmuştur.